Historické chodské obce

 Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd.

Kout na Šumavě

původní tvrz přestavěna na zámek. Severně od obce je postaven gloriet Klobouk.

Koloveč

výroba kolovečské keramiky, Muzeum techniky a řemesel.

Újezd

rodiště Jana Sladkého – Koziny. Pamětní síň na Kozinově statku, na vrchu Hrádek Kozinův pomník.

Kdyně

Muzeum příhraničí

Dokumentuje historii města od pravěku až po současnost.

Rozhledna Koráb

773 m n.m.

Zřícenina hradu Rýzmberk

Je zde vyhlídková věž i hradní hospůdka.

Horšovský Týn

městská památková rezervace, třetí největší město okresu Domažlice.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn 

renesanční zámek s raně gotickou kaplí, ukázky zámeckého bydlení od 16. do 20. století.

Klatovy

královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Černá věž se tyčí do výše 81 metrů. Majestátně působí barokní stavba jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Katakomby – tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty.  Prohlídku města osvěží návštěva barokní lékárny „ U Bílého jednorožce“.