Český les – Domažlicko

Území Českého lesa – Chodska se rozprostírá podél státní hranice s Německem, mezi Plzeňskou pahorkatinou a Šumavou.
Dodnes si zachovala svoji členitost, krásu hlubokých lesů, strání a malebných údolí.
V kraji se udržuje po staletí lidový folklor, který připomínají některé národopisné slavnosti – Chodské slavnosti .

Zajímavosti v regionu
Za návštěvu určitě stojí historické chodské obce, ve kterých se dochovala řada zajímavých objektů dokumentující život strážců české hranice. Dále spousta hradních zřícenin, zámků a přírodních památek v zalesněných kopcích CHKO Český les.

Domažlice

městská památková rezervace, Královské město vybudované Přemyslem Otakarem II. Chodský hrad, barokní klášter, gotické a renesanční domy. Obdélníkové náměstí s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží farního kostela.

Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, které jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Co navštívit v Domažlicích

Šikmá věž kostela Narození Panny Marie vychýlená o 59 cm od své osy. 

Muzeum Jindřicha Jindřicha pod dolní městskou branou. Expozice představuje národopisnou sbírku Jindřicha Jindřicha. V přízemí muzea se nachází Galerie bratří Špillarů.

Chodský hrad – Muzeum Chodska s expozicí věnovanou historii Domažlicka.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice v nově zrekonstruovné části domažlického pivovaru s názvem Hvozd je expozice o historii pivovarnictví v Domažlicích.

 

Historické chodské obce

 Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd.

Kout na Šumavě

původní tvrz přestavěna na zámek. Severně od obce je postaven gloriet Klobouk.

Koloveč 

výroba kolovečské keramiky, Muzeum techniky a řemesel.

Újezd

rodiště Jana Sladkého – Koziny. Pamětní síň na Kozinově statku, na vrchu Hrádek Kozinův pomník.

Města

Horšovský Týn

městská památková rezervace, třetí největší město okresu Domažlice.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn 

renesanční zámek s raně gotickou kaplí, ukázky zámeckého bydlení od 16. do 20. století.

 

Klatovy

královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Černá věž se tyčí do výše 81 metrů. Majestátně působí barokní stavba jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Katakomby – tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty.  Prohlídku města osvěží návštěva barokní lékárny „ U Bílého jednorožce“.