Vyberte stránku

Městská památková rezervace, Královské město vybudované Přemyslem Otakarem II. Chodský hradbarokní klášter, gotické a renesanční domy.

Obdélníkové náměstí s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží kostela Narození Panny Marie vychýlená o 59 cm od své osy.

Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, které jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Co navštívit v Domažlicích

3 km

2,9 km / 4 km