Vyberte stránku

Domažlice a okolí

Domažlice

Městská památková rezervace.

Královské město vybudované Přemyslem Otakarem II.

Chodský hradbarokní klášter, gotické a renesanční domy. Obdélníkové náměstí s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží kostela Narození Panny Marie.

Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, které jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Domažlice

Městská památková rezervace.

Královské město vybudované Přemyslem Otakarem II.

Chodský hradbarokní klášter, gotické a renesanční domy. Obdélníkové náměstí s mírně nakloněnou válcovou šikmou věží kostela Narození Panny Marie.

Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti, které jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Co navštívit v Domažlicích

image

Domažlická věž

Na ochoz se dostanete po zdolání 194 schodů,

samotná věž má výšku 56 metrů 

a je vychýlená o 59 cm od své osy. 

Chodský hrad

Původně gotický hrad byl založen zároveň se vznikem města v 60. letech 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II.

Od roku 1931 v něm sídlí muzeum Chodska, které ve svých expozicích představuje město i celý kraj od pravěku po současnost.

Ch hrad S
JJ S

Muzeum Jindřicha Jindřicha
pod dolní městskou branou. Expozice představuje národopisnou sbírku Jindřicha Jindřicha. V přízemí muzea se nachází Galerie bratří Špillarů.

Návštěvníci mohou obdivovat díla Karla, Jaroslava a Rudolfa Vojtěcha Špillarových, stejně jako výtvarné práce současných umělců představované na příležitostných výstavách.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

V nově zrekonstruovné části domažlického pivovaru s názvem Hvozd je expozice o historii pivovarnictví v Domažlicích.

 

  • POZOR, HRANICE! (3. patro) – interaktivní výstava
Pivo S
Kostel svatych S

Kostel U Svatých
Jedná se o jednolodní gotický kostel s opěráky na jižní straně, s užším pětiboce uzavřeným presbytářem.

Hlavní oltář pochází z dílny sochaře Čeňka Vosmíka. (Kostel není pro veřejnost běžně přístupný).

Kostel svatého Vavřince

Skupina stromů „Vavřinecké lípy“ byla vyhlášena za památné stromy 1. 9. 2005. Stromy navazují na alej lemující přístupovou cestu z Domažlic na Vavřineček (Veselá hora 580 m n. m.).

Jedná se o cennou skupinu čtyř lip velkolistých, které tvoří spolu s barokní kaplí svatého Vavřince nedílnou součást tradičního poutního místa na Chodsku.

Vavrinecek S
DMZ S

sv. Vavřineček

Poutní místo se lidově nazývá Svatý Vavřineček a chrám je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Pohled na město.

Pomník bitvy u Domažlic

Národní památník na vrchu Baldov u Domažlic, který připomíná zdejší husitské vítězství nad křižáky v bitvě u Domažlic 14. srpna 1431.
Kalich je vysoký 6 metrů.

Je odtud překrásný rozhled do okolí, na Domažlice a hřeben Českého lesa.

 

KalichS 2 e1622739872672
Stezka S e1622739838805

Sochařská stezka na Baldov

Sochařská stezka na Baldov je naučná stezka, která vede z Domažlic na Baldovské návrší. Její celková délka činí cca 1,5 km a na trase se nachází 7 zastavení.

Designed by J & V